A közös kezelés költségei


A alatt található társasház lakói azzal a panasszal fordultak hozzám, hogy az Önök közös képviseletet ellátó cége nem tette lehetővé számukra a társasházra vonatkozó dokumentációba való betekintést adatvédelmi szempontokra hivatkozva. Az ügyben kialakított álláspontomról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e a közös kezelés költségei, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

a közös kezelés költségei

A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt — közvetlenül vagy közvetve — név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Amennyiben tehát a közös költség kötelezettsége tulajdonosonkénti lebontásban szerepel, úgy az e törvényhely értelmében személyes adatnak minősül, ahogyan azt Önök is helyesen gondolhatták. Ám az Avtv.

a közös kezelés költségei

Társasházak esetében az adatkezelésre vonatkozó különös szabályokat a társasházakról szóló Szükségszerű tehát, hogy az éves elszámolás benyújtásakor, illetve annak elfogadása érdekében a közgyűlés megismerhesse az elszámolásban szereplő adatokat, így a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését a tulajdonostársak nevének feltüntetésével.

Ekkor tehát a közgyűlés tagjainak, vagyis a tulajdonostársaknak van lehetőségük arra, hogy megismerjék azt, hogy név szerint melyik tulajdonostársnak mennyi közös költség hátraléka van.

Ebben a korlátozott körben tehát ezek a személyes adatok megismerhetőek, így ezen körben nem lehet adatvédelmi szempontokra hivatkozva a kérést elutasítani, de ezen felüli adatkezelésre, például közzétételre már nincs lehetőség.

a közös kezelés költségei

A megismerés módja lehet például a könyvelésbe történő betekintés, vagy zárt kizárólag a tulajdonostársak részvételével megtartott közgyűlésen a hátralékkal rendelkező tulajdonostársak nevének ismertetése.

Mindezek figyelembe vételével szíveskedjenek az érdeklődő lakók számára megismerhetővé tenni a kért adatokat és a törvény által előírt kötelezettségeiket teljesíteni. Az Avtv.

a közös kezelés költségei

A közös kezelés költségei …! Hivatalomhoz érkezett beadványára az alábbiakban válaszolok. Ön levelében azt kérdezi, hogy aggályos-e adatvédelmi szempontból az, ha egy közgyűlési meghívó mellé a társasház intéző bizottságának az elnöke mellékeli a közös költséggel tartozó tulajdonosok nevét, valamint a tartozás összegét.

a közös kezelés költségei

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Társasházak esetében az adatkezelésre vonatkozó különös szabályokat a Társasházakról szóló A Törvény Az éves elszámolás elfogadásáról a Törvény Ekkor tehát a közgyűlés tagjainak, vagyis a tulajdonostársaknak van lehetőségük arra, hogy megismerjék azt, hogy név szerint melyik tulajdonostársnak mennyi közös költség hátraléka van, azonban a tulajdonostársak kötelesek az adósok személyiségi jogait tiszteletben tartani, így az érintettek személyes adatait nem hozhatják nyilvánosságra.

A betekintés azt jelenti, hogy másolat készítésére, illetőleg az adatok nyilvánosságra hozatalára pl. Személyes adatok védelmével és közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatban a jövőben is forduljon hozzám bizalommal.

a közös kezelés költségei